TEL: 041/ 430 27 23
MAIL: starosta@staskov.sk

Vyberte váš jazyk

erb obce

OZNAM - Žiadosť o poskytnutie finančnej dotácie pre zložky obce Staškov

Obecný úrad v Staškove vyzýva všetky zložky, ktoré chcú žiadať o poskytnutie finančnej dotácie, aby tak urobili do 30.11.2021 na podateľni Obecného úradu v Staškove.

Vzor žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce :

docŽiadosť o dotáciu

docZúčtovanie dotácie