TEL: 041/ 430 27 23
MAIL: starosta@staskov.sk

Vyberte váš jazyk

erb obce

Obec Staškov ako zriaďovateľ Základnej školy Staškov a Materskej školy Staškov oznamuje zákonným zástupcom dieťaťa informácie k poskytnutiu bezplatných obedov v školskom roku 2021/2022.

K poskytovaniu dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa /ďalej len "dotácia na stravu"/ v školskom roku 2021/2022 - bezplatné obedy - je zákonný zástupca dieťaťa povinný predložiť na Obecný úrad Staškov - odd. sociálne /Ing. Kubánková/ v termíne do 30.07.2021 nasledovné potvrdenia:

- potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi /takéto potvrdenie vystaví Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Čadca/

- potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške sumy životného minima /takéto potvrdenie vystaví po prepočte príjmov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Čadca/,

- čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa /tlačivo je k dispozícií na Obecnom úrade Staškov - odd. sociálne alebo k stiahnutiu na konci tohto oznámenia/

Táto výzva sa týka len rodičov, ktorí majú v starostlivosti dieťa, nie sú SZČO, nie sú zamestnaní a ich deti navštevujú Základnú školu Staškov a  Materskú školu Staškov

-  deti sú vo veku od 6 do 15 rokov

-  pre predškolákov, ktorí k 31.8 2021 dovŕšia 5 rokov a sú v hmotnej núdzi. 

Kontakt: 041/4302728, oddelenie sociálne

Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

docxČestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa