TEL: 041/ 430 27 23
MAIL: starosta@staskov.sk

Vyberte váš jazyk

erb obce

pdfZverejnenie zámeru prenájmu nebytových priestorov Obce Staškov v správe Základnej školy, Staškov 502 z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Mažoretky Edit Staškov

Zverejnené dňa - 28.6.2021