TEL: 041/ 430 27 23
MAIL: starosta@staskov.sk

Vyberte váš jazyk

erb obce

pdfNÁVRH - Záverečný účet Obce Staškov a rozpočtové hospodárenie za rok 2020

Vyvesený dňa 31.5.2021