TEL: 041/ 430 27 23
MAIL: starosta@staskov.sk

Vyberte váš jazyk

126064079 2787087801573566 675407386561849382 n

 

Olej z kuchyne patrí do separovaného zberu, preto Naša obec v spolupráci s Trafin Oil SK sa zapojila do zberu použitého kuchynského oleja.

Systém separovaného zberu
Zapojiť sa môže každá domácnosť, každý z nás má možnosť spraviť niečo dobré pre naše životné prostredie.

 

 

Prečo separovať olej?              
Zber použitého kuchynského oleja sa radí k spôsobom ochrany životného prostredia. Použitý rastlinný olej je možné recyklovať, a tým znižovať negatívne dopady odpadov na prostredie, v ktorom žijeme.

Dôvody pre zber použitého kuchynského oleja:
- použitý olej obsahuje karcinogény, ktoré môžu spôsobiť rakovinu,
- recykláciou použitého oleja sa zamedzí znečisteniu povrchových
  a podzemných vôd,
- použitý jedlý olej  upcháva žumpu a kanalizáciu a slúži ako potrava
  hlodavcom,
- použitý olej je možné plnohodnotne využívať na výrobu biopalív,
  čím sa znižuje závislosť na rope!

  • Čo zbierať: vhodné sú všetky rastlinné oleje a rastlinné tuky, ktoré zostávajú v domácnosti ako odpad po príprave jedál. Olej pred odnesením do zberu je treba prefiltrovať (precediť) alebo inak očistiť od nečistôt.
  • Čo nezbierať: olejové zvyšky znehodnotené vodou. Použitý olej nesmie obsahovať chemické prvky, vodu, saponáty a pod.


Do čoho olej zbierať?
Ideálnou nádobou na zber oleja z domácnosti je pôvodná olejová PET (umelohmotná)
fľaša, tá, v ktorej ste olej domov z obchodu doniesli. Pokiaľ nemáte takúto fľašu k dispozícii,
vhodná je akákoľvek iná PET fľaša. Zberná fľaša by pred naliatím odpadového oleja mala
byť čistá a suchá.

OLEJ NALIEVAJTE VYCHLADNUTÝ !!!


Čo s fľašou plnou použitého oleja?
Uzavretú fľašu doneste na Obecný technický podnik, treba vopred volať tel: 041/4302726, 0948 610 807,0940 526 150 alebo môžete nechať PET fľašu na obecnom úrade v čase úradných hodín.