TEL: 041/ 430 27 23
MAIL: starosta@staskov.sk

Vyberte váš jazyk

erb obce

Podľa § 13, odst. 4, písmeno a) zákona SNR o obecnom zriadení zvolávam riadne zasadnutie  Obecného  zastupiteľstva  v  Staškove,  ktoré  sa  uskutoční dňa 30.4.2021 (t. j. piatok)
o  09.00 hod
. v priestoroch  OÚ v Staškove

pdfPOZVÁNKA