TEL: 041/ 430 27 23
MAIL: starosta@staskov.sk

Vyberte váš jazyk

erb obce

Vážení občania z rokovania Pandemického strediska Okresného úradu Žilina Vám oznamujeme, že odbor zdravotníctva VÚC Žilina bude zabezpečovať výjazdové očkovanie k
 imobilným občanom.

Výjazdové očkovanie sa bude týkať výhradne imobilných občanov vo veku od 18 rokov, ktorí nie sú nahlásení v čakárni na internetovej stránke
www.korona gov.sk.  Imobilní občania alebo ich rodinní príslušníci ich môžu nahlásiť telefonicky na Obecnom úrade na úseku matrika na t.č.: 041/43 02 728, alebo úseku výber daní a poplatkov t.č.: 041/43 02 725, 041/43 02 726, prípadne osobne počas úradných hodín. Možnosť výberu očkovacej vakcíny nie je možná.

Nahlásiť imobilných občanov na výjazdové očkovanie môžete maximálne do stredy 28.apríla.