TEL: 041/ 430 27 23
MAIL: starosta@staskov.sk

Vyberte váš jazyk

odpad

Vážení občania, oznamujeme Vám, že v našej obci Staškov bude od 12.04.2021 – 16.04.2021 prebiehať zber veľkoobjemových  odpadov – čistiaci deň obce.

Veľkoobjemový odpad sa bude vyvážať postupne po jednotlivých častiach obce:

Vyšný koniec – 12.04. 2021 – 13.04. 2021

Nižný koniec -  14.04. 2021 – 15.04. 2021
U Belkov, Jelitov, Polgrúň, u Kožákov – 16.04. 2021

Občania si veľkoobjemový odpad vyložia pred svoje domy, brány a odtiaľ bude vyvážaný. Žiadame občanov, aby tam nedávali odpad, ktorý je bežne vyvážaný podľa kalendára zberov a prepráv. Za veľkoobjemový odpad sa považuje: chladničky, televízory, autobatérie, drevený a čalúnený nábytok, dvere, okná /bez skla/ matrace, periny, sanita, plechové rúry, tvrdé plasty napr: záhradné stoly a stoličky, prázdne vedrá a ďalšie.

 

Nepatrí:

nebezpečný odpad – nádoby s farbou a chemikáliami, farby, oleje, batérie, eternitová krytina, plasty, papier, sklo, pneumatiky, stavebný odpad, tehla, obklady, kusy polystyrénu, komunálny odpad!!!

UPOZORŇUJEME OBČANOV, ŽE DROBNÝ ODPAD VO VRECIACH SA NEVYVÁŽA!!!