TEL: 041/ 430 27 23
MAIL: starosta@staskov.sk

Vyberte váš jazyk

erb obce

Vážení občania,

dovoľte nám pripomenúť Vám, že elektronické sčítanie prebieha v plnom prúde do 31. 3. 2021. Ku  dnešnému dňu 11.3. 2021 sa v našej obci sčítalo 63, 27 %.

Pripomíname, že sčítanie je pre každého obyvateľa zo zákona povinné.  Všetci obyvatelia Slovenska majú povinnosť sčítať sa vyplnením elektronického formulára. Pod pojmom obyvateľ sa v tomto prípade rozumie každý, kto má na Slovensku trvalý alebo prechodný pobyt, ale aj tolerovaný pobyt. 

 

Občania žijúci v zahraničí s trvalým pobytom v obci Staškov majú taktiež povinnosť sa sčítať. Touto cestou Vás chceme vyzvať, ak máte v rodine príbuzného, ktorý žije, pracuje a trvalo sa zdržiava v zahraničí a má trvalý pobyt v obci Staškov, pripomeňte mu aby si splnil svoju povinnosť a sčítal sa . 

Sčítať neplnoleté osoby, teda deti, je povinný rodič, resp. zákonný zástupca. Údaje, ktoré obyvateľ uvedie v sčítacom formulári, sa musia vzťahovať k rozhodujúcemu okamihu sčítania, ktorým bola polnoc zo štvrtka 31. decembra 2020 na piatok 1. januára 2021.

Seniorov chceme upozorniť, že sčítanie obyvateľov sa realizuje výlučne prostredníctvom elektronického formulára, žiaden sčítací asistent ani komisár Vás v období do 31.3. 2021 nenavštívi. Prosíme teda mladších spoluobčanov, aby pomohli našim seniorom so sčítaním.

Všetky potrebné informácie a sčítací formulár nájdete na webovej stránke www.scitanie.sk.  

V prípade otázok volajte na číslo 0902 151 785 alebo na call centrum: 02/20 92 49 19.

Ďakujeme všetkým sčítaným obyvateľom za spoluprácu.