TEL: 041/ 430 27 23
MAIL: starosta@staskov.sk

Vyberte váš jazyk

erb obce

pdfList súvisiaci so Zákazom vypúšťania zrážkových vôd do verejnej kanalizácie

pdfLeták súvisiaci so Zákazom vypúšťania zrážkových vôd do verejnej kanalizácie