TEL: 041/ 430 27 23
MAIL: starosta@staskov.sk

Vyberte váš jazyk

erb obce

Spoločnosť SEVAK, a. s. oznamuje, že v našej obci bude prebiehať počas 2 týždňov odpis vodomerov  zo začiatkom od

1. 2. 2021 (t.j. pondelok) .

Prosíme Vás o sprístupnenie Vašich vodomerov.

Ďakujeme za ústretovosť.