TEL: 041/ 430 27 23
MAIL: starosta@staskov.sk

Vyberte váš jazyk

erb obce

V Spravodaji obce Staškov, ktorý bol vydaný v decembri 2020, bola zhodnotená i činnosť DS Staškovan za uplynulý rok 2020. V závere autorky (Poláčiková, Prengelová) informovali, že videonahrávka divadelnej hry Zabíjačka po víťaznej ONLINE celoštátnej postupovej súťaži Belopotocký Mikuláš postúpila na najstarší festival neprofesionálneho divadla v Európe – na Scénickú žatvu, ktorý sa konal v Bratislave od 14.12.2020 do 28.12.2020. Náš divadelný kolektív bol hodnotený na tejto ONLINE prehliadke 17. decembra 2020 ústnym i písomným hodnotením:

HODNOTENIE:

 https://www.staskov.sk/images/stories/2021/hodnotenie_ds_staskovan_zabijacka.pdf

142054639 4279338955410031 6230958573444833238 o143038248 4279339662076627 2894092669722880357 o