TEL: 041/ 430 27 23
MAIL: starosta@staskov.sk

Vyberte váš jazyk

erb obce

Vážení Staškovčania, prajeme Vám krásne prežitie Vianočných sviatkov, veľa lásky, pokoja a pohody v kruhu svojich najbližších. 

V Novom roku 2021 veľa zdravia a spokojnosti. 

 

Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce 
a zamestnanci obecného úradu

ok Vianocna pohladnica