TEL: 041/ 430 27 23
MAIL: starosta@staskov.sk

Vyberte váš jazyk

erb obce

Vážení občania firma Harmanecké papierne uskutoční v našej obci v utorok
17. novembra výkup a výmenu zberového papiera nasledovne:

o 15.00 hod. pri Supermarkete Jednota na vyšnom konci,

o 15.30 pri Obecnom úrade a o

16.00 hod. pri budove bývalej Tesly na nižnom konci.