TEL: 041/ 430 27 23
MAIL: starosta@staskov.sk

Vyberte váš jazyk

erb obce

pdfRozhodnutie zmena stavby pred jej dokončením - Novostavba -4 rodinné domy - M&L Invest s. r. o., Čadca

Vyvesené dňa 2.11.2020