TEL: 041/ 430 27 23
MAIL: starosta@staskov.sk

Vyberte váš jazyk

erb obce

Vážení občania, oznamujeme tým, ktorí poberajú dôchodok z ČR, a potrebujú osvedčiť podpis na tlačive Potvrdenie o žití sa musia pri vstupe na Obecný úrad preukázať:

 

  • potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu vykonaným od 29. októbra 2020 do 1. novembra 2020 alebo certifikátom vydaným Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky s negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID-19 vykonaným od 29. októbra 2020 do 1. novembra 2020 subjektom podieľajúcim sa na celoplošnom testovaní „Spoločná zodpovednosť“,
  • potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu vykonaným v období od 2. novembra 2020 do 9. novembra 2020,
  • potvrdením, že osoby, ktoré prekonali ochorenie COVID-19 a majú o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace, osoby, ktoré sa preukážu, že im bolo diagnostikované ochorenie COVID-19 v období od 1. augusta 2020 do 15. októbra 2020.

 

Ak nedisponujete takýmto potvrdením Česká správa sociálneho zabezpečenia Vám oznamujeme,  pokiaľ poberatelia dôchodku majú dôvody /viď. vyššie/, ktoré im bránia nechať si vlastnoručne osvedčiť podpis na tlačive Potvrdenie o žití môžu zaslať toto tlačivo aj bez osvedčeného podpisu.

Na tlačive treba viditeľne uviesť dôvod, pre ktorý nemôže byť podpis osvedčený.

pdf"VZOR POTVRDENIA"