TEL: 041/ 430 27 23
MAIL: starosta@staskov.sk

Vyberte váš jazyk

erb obce

Regionálna veterinárna a potravinová správa Čadca v zmysle §16 ods. 1. a ods. 7. zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov v nadväznosti na aktuálny vývoj situácie afrického moru ošípaných v okolitých krajinách a s tým súvisiace  možné zavlečenie nákazy aj na územie SR informuje občanov o povinnosti registrácie chovu ošípaných už od 1 ks chovaného aj na vlastnú spotrebu najneskôr do 23.10. 2020.