TEL: 041/ 430 27 23
MAIL: starosta@staskov.sk

Vyberte váš jazyk

erb obce

Oznamujeme občanom, že v prípade ak chcú odovzdať staré šatstvo, textílie môžu odovzdať do zberných nádob pri Tesle alebo na Polgrúni pri Jednote.

 

V prípade, ak sú kontajnery plné môžete odovzdať po telefonickom dohovore na tel: na : 0948 610 807 do zberných nádob v areáli FK Slávia Staškov.

Chceli by sme požiadať občanov, aby okolo kontajnerov zo starým šatstvom nerobili neporiadok, nedávali vrecia mimo kontajner./týka sa to zberných nádob pri Tesle a na Polgrúni pri jednote/ Ďakujeme

satstvo