TEL: 041/ 430 27 23
MAIL: starosta@staskov.sk

Vyberte váš jazyk

erb obce

 

pdfZverejnenie zámeru prenájmu nebytových priestorov Obce Staškov v správe Základnej školy , Staškov 502 z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Ján Šperka

 

Zverejnené dňa - 10.9.2020