TEL: 041/ 430 27 23
MAIL: starosta@staskov.sk

Vyberte váš jazyk

erb obce

Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Čadci  vykonáva preverovanie vo veci trestného činu falšovania bankoviek.

Žiadame prevádzky a predajcov v našej obci aby v prípade prijatia platby 200,--€ bankovkou venovali zvýšenú pozornosť jej ochranným prvkom. Pri vzniku podozrenia, že bankovka vykazuje znaky falzifikátu, aby bankovku neprijali a o uvedenej skutočnosti ihneď informovali políciu na č. 158, pričom je potrebné sa zamerať na osobu predkladateľa - jeho opis, typ vozidla, farbu, evidenčné číslo vozidla do ktorého osoba nastúpila a akým smerom z miesta odišla (nakoľko je predpoklad že páchateľ sa pri uvádzaní bankoviek do obehu pohybuje na motorovom vozidle).