TEL: 041/ 430 27 23
MAIL: starosta@staskov.sk

Vyberte váš jazyk

erb obce

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Čadci VYHLASUJE ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU v územnom obvode okresu Čadca a Kysucké Nové Mesto od 12.8.2020 od 06.00 hod do odvolania.

V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti. 

pdfČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU