TEL: 041/ 430 27 23
MAIL: starosta@staskov.sk

Vyberte váš jazyk

erb obce

pdfStavebné povolenie - "Rekreačná chata" - Janka Šulganová

pdfSituácia umiestnenia stavby 

 

Vyvesené dňa 23.7.2020