TEL: 041/ 430 27 23
MAIL: starosta@staskov.sk

Vyberte váš jazyk

erb obce

pdfRozhodnutie - Výstavba a rekonštrukcia chodníkov v obci Staškov - Chodník pri II/487 Staškov - úsek potok Bahana - k.ú. Raková

Vyvesené dňa 7.7.2020