TEL: 041/ 430 27 23
MAIL: starosta@staskov.sk

Vyberte váš jazyk

erb obce

pdfOznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania a upustenie od miestneho šetrenia a ústneho rokovania - "Rekreačná chata"- Šulganová

Vyvesené dňa 30.6.2020