TEL: 041/ 430 27 23
MAIL: starosta@staskov.sk

Vyberte váš jazyk

erb obce

Stavebné povolenie - Peter Sakson, Vladimír Sakson - Spevnené plochy - I- etapa 

Vyvesené dňa 19.6.2020