TEL: 041/ 430 27 23
MAIL: starosta@staskov.sk

Vyberte váš jazyk

erb obce

pdfOznámenie o začatí územného konania a upustenie od miestneho šetrenia a ústneho rokovania - "Výstavba a rekonštrukcia chodníkov v obci Staškov - Chodník pri II/487 Staškov - úsek potok Bahana - k.ú. Raková"

Vyvesené dňa - 10.6.2020