TEL: 041/ 430 27 23
MAIL: starosta@staskov.sk

Vyberte váš jazyk

erb obce

pdfVýzva na dôsledné dodržiavanie ustanovení - ochrana a využívanie poľnohospodárskej pôdy