TEL: 041/ 430 27 23
MAIL: starosta@staskov.sk

Vyberte váš jazyk

erb obce

pdfZverejnenie zámeru uskutočniť prenájom majetku obce Staškov z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Miroslav Pončka, Janka Pončková

Zverejnené 8.6.2020