TEL: 041/ 430 27 23
MAIL: starosta@staskov.sk

Vyberte váš jazyk

erb obce

Podľa § 13, odst. 4, písmeno a) zákona SNR o obecnom zriadení zvolávam mimoriadne zasadnutie  Obecného  zastupiteľstva  v  Staškove,  ktoré  sa  uskutoční dňa 29.05.2020 (t. j. piatok) o  09.00 hod. v priestoroch sobášnej miestnosti Obecného úradu v Staškove.

pdfP O Z V Á N K A