TEL: 041/ 430 27 23
MAIL: starosta@staskov.sk

Vyberte váš jazyk

den matiek

Milé mamičky, babičky, prababičky, každoročne sme sa v druhú májovú nedeľu, pri príležitosti Dňa matiek spoločne stretávali v Dome kultúry na celoobecnej oslave.

Stále pretrvávajúca mimoriadna situácia nám nedovoľuje pokračovať v tejto peknej dlhoročnej tradícii a nemôžem Vám osobne popriať.

Vážené oslávenkyne, k Vášmu krásnemu sviatku  Vám aspoň takýmto spôsobom prajem, veľa zdravia, rodinnej pohody, lásky a úcty od Vašich najbližších.

Spoločne si všetci želajme, aby sme zvládli všetko, čo nám nastávajúce dni i mesiace prinesú a v roku 2021 sa opätovne v plnom zdraví  stretli na oslave Dňa matiek tak ako je to už veľa rokov v našej obci zaužívané.

starosta obce

 

images