TEL: 041/ 430 27 23
MAIL: starosta@staskov.sk

Vyberte váš jazyk

erb obce

pdfVýzva na predloženie CP - "Budovanie a zlepšenie technického vybavenia školských učební v ZŠ Staškov -IKT, Didaktické pomôcky" 06/05/2020, 12:28

xlsxPríloha č.1 - Opis predmetu zákazky IKT, didaktické pomôcky 06/05/2020, 12:29