TEL: 041/ 430 27 23
MAIL: starosta@staskov.sk

Vyberte váš jazyk

erb obce

pdfRozhodnutie - návrh programu starostlivosti o lesy pre lesný celok Čadca