TEL: 041/ 430 27 23
MAIL: starosta@staskov.sk

Vyberte váš jazyk

erb obce

 

pdfOznam o hlasovaní obecného zastupiteľstva obce Staškov prostredníctvom elektronických prostriedkov s použitím emailových adries poslancov - o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch poslancov k návrhu uznesení a súvisiacich dokumentov21/04/2020,