TEL: 041/ 430 27 23
MAIL: starosta@staskov.sk

Vyberte váš jazyk

erb obce

Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania a upustenie od miestneho šetrenia a ústneho rokovania- Grečmal, Kyjanicová 

Vyvesené dňa 16. 4. 2020