TEL: 041/ 430 27 23
MAIL: starosta@staskov.sk

Vyberte váš jazyk

erb obce

pdfVýzva na predloženie CP - "Budovanie a zlepšenie technického vybavenia školských učební v ZŠ Staškov"14/04/2020, 13:37