TEL: 041/ 430 27 23
MAIL: starosta@staskov.sk

Vyberte váš jazyk

odpad

Vážení občania, oznamujeme Vám, že v našej obci Staškov bude od 30.3.2020 – 3.4.2020 prebiehať zber veľkoobjemových  odpadov – čistiaci deň obce.

Veľkoobjemový odpad sa bude vyvážať postupne po jednotlivých častiach obce:

 

Vyšný koniec – 30. 3. 2020 - 31.3. 2020

Nižný koniec -  1.4. 2020 – 2.4. 2020
U Belkov, Jelitov, Polgrúň, u Kožákov – 3.4. 2020

Občania si veľkoobjemový odpad vyložia pred svoje domy, brány a odtiaľ bude vyvážaný. Žiadame občanov, aby tam nedávali odpad, ktorý je bežne vyvážaný podľa kalendára zberov a prepráv. Za veľkoobjemový odpad sa považuje: chladničky, televízory, autobatérie, drevený a čalúnený nábytok, dvere, okná /bez skla/ matrace, periny, sanita, plechové rúry a ďalšie.

 

Nepatrí:

nebezpečný odpad – nádoby s farbou a chemikáliami, farby, oleje, batérie, eternitová krytina, plasty, papier, sklo, pneumatiky, stavebný odpad, tehla, obklady !!!

UPOZORŇUJEME OBČANOV, ŽE DROBNÝ ODPAD VO VRECIACH SA NEVYVÁŽA!!!