TEL: 041/ 430 27 23
MAIL: starosta@staskov.sk

Vyberte váš jazyk

erb obce

 

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Čadci vyhlasuje od 17.03.2020 od 06,00 hod. do odvolania

čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru v územnom obvode okresu Čadca a Kysucké Nové Mesto. 

V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať zásady  protipožiarnej bezpečnosti. 

 

pdfČas zvýšeného nezpečenstva vzniku požiaru