TEL: 041/ 430 27 23
MAIL: starosta@staskov.sk

Vyberte váš jazyk

erb obce

pdfStavebné povolenie - "Rekonštrukcia chodníky pri ceste II/487 Staškov, úsek v km 51,714 - 52,205 20/02/2020,

Vyvesené dňa 20. 02. 2020