TEL: 041/ 430 27 23
MAIL: starosta@staskov.sk

Vyberte váš jazyk

erb obce

Podľa § 13. odst. 4. písmeno a) zákona SNR o obecnom zriadení zvolávam plánované zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Staškove, ktoré sa uskutoční 28. 02. 2020 (t.j. piatok) o 9:00 hod v priestoroch starej Školskej jedálne.