TEL: 041/ 430 27 23
MAIL: starosta@staskov.sk

Vyberte váš jazyk

erb obce

pdfVýzva na predloženie cenovej ponuky - "Betónový plot, Betón - Futbalový klub"14/02/2020,

docxPríloha č. 1 - Návrh uchádzača na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk27.43 KB

docxČestné vyhlásenie uchádzača 14/02/2020,

pdfDoplnenie a vysvetlenie ponuky 17/02/2020,