TEL: 041/ 430 27 23
MAIL: starosta@staskov.sk

Vyberte váš jazyk

pdferb obce

pdfOdvolanie voči rozhodnutiu č. OU-CA-OSZP-2019/000158-038 - upovedomenie06/02/2020,