TEL: 041/ 430 27 23
MAIL: starosta@staskov.sk

Vyberte váš jazyk

erb obce

 

pdfOznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania a upustenie od miestneho šetrenia a ústneho rokovania - verejnou vyhláškou - "Rekonštrukcia chodníka pri ceste II/487 Staškov, úsek v km 51,714-52,205"22/01/2020, 12:34