TEL: 041/ 430 27 23
MAIL: starosta@staskov.sk

Vyberte váš jazyk

erb obceUpozorňujeme občanov, ktorí chú vykonávať úpravu hrobového miesta na cintoríne Staškov je potrebná Žiadosť o povolenie na úpravu hrobového miesta.

Každé hrobové miesto musí obec zaevidovať do mapy na cintoríne Staškov - treba hlásiť každú zmenu, úmrtie a pod..

Kľúče od brány na cintorín si môže každý zapožičať na Obecnom úrade - kancelária č. 7

 

docxŽiadosť o povolenie na úpravu hrobového miesta