TEL: 041/ 430 27 23
MAIL: starosta@staskov.sk

Vyberte váš jazyk

erb obce

Oznamujeme občanom, že obecná knižnica bude otvorená    15. januára 2020 v čase od 13.00 do 15.00 hod.

Žiadame čitateľov, aby zapožičané knihy vrátili v mesiaci január. Nové výpožičky budú uskutočnené až na základe podania prihlášky a zaplatenia čitateľského poplatku. 

Čitateľský poplatok za kalendárny rok: deti a študenti 0,50€

                                                                       dospelý 1€

                                                                       dôchodcovia 0,50 €