TEL: 041/ 430 27 23
MAIL: starosta@staskov.sk

Vyberte váš jazyk

oznam

Vážení občania,
upozorňujeme Vás , že dňa 07.01.2020 pri zbere plastov a kompozitných obalov (tetrapakov) NEBUDE ZBIERANÝ PAPIER. Papier bude zbieraný vždy v zmysle platného kalendára zberu a prepráv pre rok 2020. Najbližší termín zberu papiera bude 21.01.2020.