TEL: 041/ 430 27 23
MAIL: starosta@staskov.sk

Vyberte váš jazyk

erb obce

 

 

pdfVZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Staškov