TEL: 041/ 430 27 23
MAIL: starosta@staskov.sk

Vyberte váš jazyk

erb obceKALENDÁR ZBEROV a PREPRÁV NA ROK 2020

Vážení občania, Chceme na Vás týmto apelovať, aby sa triedeniu separovaných zložiek odpadu venovalo viac pozornosti. Stále sa do jednotlivých zložiek dostáva odpad, ktorý tam nepatrí. Znečistené plasty stavebnými materiálmi, zbytkami potravín, kovové a sklenené obaly obsahujúce farbu, potraviny a POUŽITÉ PLIENKY, drátené sklo, porcelán, obaly z motorových olejov !

xlsKalendár zberov a prepráv na rok 2020

xlsKalendár zberov a prepráv na rok 2020