TEL: 041/ 430 27 23
MAIL: starosta@staskov.sk

Vyberte váš jazyk

erb obce

pdfZverejnenie zámeru uskutočniť predaj majetku obce Staškov z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Margita Badurová

pdfZverejnenie zámeru uskutočniť predaj majetku obce Staškov z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Štefan Perďoch

pdfZverejnenie zámeru uskutočniť predaj majetku obce Staškov z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Strootman Henri Hubertus Johannes