TEL: 041/ 430 27 23
MAIL: starosta@staskov.sk

Vyberte váš jazyk

erb obce

pdfVýzva na predloženie cenovej ponuky 28/11/2019, 08:09

docxPríloha č. 1 Návrh uchádzača na plnenie kritérií 28/11/2019, 08:10

docxČestné vyhlásenie uchádzača 28/11/2019, 08:11