TEL: 041/ 430 27 23
MAIL: starosta@staskov.sk

Vyberte váš jazyk

erb obceZverejnenie zámeru prenájmu nebytových priestorov Obce Staškov v správe Základnej školy, Staškov 502 z dôvodu hodného osobitného zreteľa